Kiếm Hiệp

Truyện kiếm hiệp full hay nhất và mới nhất được cập nhật liên tục. Những bộ truyện kiếm hiệp đặc sắc như Cổ Long, Kim Dung, Ưu Đàm Hoa, Vô Danh.

Yêu Hồ Loạn Thế

Yêu Hồ Loạn Thế

Tác giả: Khát Trí
Thể loại: Dị Giới, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp
Trạng thái: Hoàn thành
Sở Lưu Hương Hệ Liệt

Sở Lưu Hương Hệ Liệt

Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Kiếm Hiệp
Trạng thái: Hoàn thành
Thần Điêu Hiệp Lữ

Thần Điêu Hiệp Lữ

Tác giả: Kim Dung
Thể loại: Kiếm Hiệp
Trạng thái: Hoàn thành
Thần Trượng Loạn Giang Hồ

Thần Trượng Loạn Giang Hồ

Tác giả: Giả Kim Dung
Thể loại: Kiếm Hiệp
Trạng thái: Hoàn thành
Giang Hồ Bất Ai Đao

Giang Hồ Bất Ai Đao

Tác giả: Nhĩ Nhã
Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn tình
Trạng thái: Hoàn thành
Điệu Sáo Mê Hồn

Điệu Sáo Mê Hồn

Tác giả: Ngọa Long Sinh
Thể loại: Kiếm Hiệp
Trạng thái: Hoàn thành
Dịch Lộ Lê Hoa

Dịch Lộ Lê Hoa

Tác giả: Khạp Thụy Hồ Ly
Thể loại: Kiếm Hiệp, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Võ Lâm Tuyệt Địa

Võ Lâm Tuyệt Địa

Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Kiếm Hiệp
Trạng thái: Hoàn thành
Đoạt Hồn Kỳ

Đoạt Hồn Kỳ

Tác giả: Gia Cát Thanh Vân
Thể loại: Kiếm Hiệp
Trạng thái: Hoàn thành
Tiểu Lý Phi Đao

Tiểu Lý Phi Đao

Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Kiếm Hiệp
Trạng thái: Hoàn thành
Hắc Thánh Thần Tiêu

Hắc Thánh Thần Tiêu

Tác giả: Giả Kim Dung
Thể loại: Kiếm Hiệp
Trạng thái: Hoàn thành
Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ II

Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ II

Tác giả: Vương Hà
Thể loại: Kiếm Hiệp
Trạng thái: Hoàn thành
Long Xà Diễn Nghĩa

Long Xà Diễn Nghĩa

Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ
Thể loại: Kiếm Hiệp
Trạng thái: Hoàn thành
Tầm Tần Ký

Tầm Tần Ký

Tác giả: Huỳnh Dị
Thể loại: Kiếm Hiệp
Trạng thái: Hoàn thành
Triệu Hoán Thần Binh

Triệu Hoán Thần Binh

Tác giả: Hạ Nhật Dịch Lãnh
Thể loại: Huyền Huyễn, Kiếm Hiệp, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Tu La Thất Tuyệt

Tu La Thất Tuyệt

Tác giả: Liêu Uyển Hồng
Thể loại: Kiếm Hiệp
Trạng thái: Hoàn thành
Tình Kiếm

Tình Kiếm

Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng
Thể loại: Kiếm Hiệp
Trạng thái: Hoàn thành
Thiên Long Bát Bộ (bản Mới)

Thiên Long Bát Bộ (bản Mới)

Tác giả: Kim Dung
Thể loại: Kiếm Hiệp
Trạng thái: Hoàn thành
Loading...
Đao Kiếm Thần Hoàng

Đao Kiếm Thần Hoàng

Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao
Thể loại: Huyền Huyễn, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp
Trạng thái: Hoàn thành
Võ Lâm Ngũ Bá

Võ Lâm Ngũ Bá

Tác giả: Giả Kim Dung
Thể loại: Kiếm Hiệp
Trạng thái: Hoàn thành
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả
Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Võng Du
Trạng thái: Hoàn thành
Cô Gái Đồ Long

Cô Gái Đồ Long

Tác giả: Kim Dung
Thể loại: Kiếm Hiệp
Trạng thái: Hoàn thành
Hiệp Khách Hành

Hiệp Khách Hành

Tác giả: Kim Dung
Thể loại: Kiếm Hiệp
Trạng thái: Hoàn thành
Anh Hùng Xạ Điêu

Anh Hùng Xạ Điêu

Tác giả: Kim Dung
Thể loại: Kiếm Hiệp
Trạng thái: Hoàn thành
Lộc Đỉnh Ký

Lộc Đỉnh Ký

Tác giả: Kim Dung
Thể loại: Kiếm Hiệp
Trạng thái: Hoàn thành
Tiếu Ngạo Giang Hồ

Tiếu Ngạo Giang Hồ

Tác giả: Kim Dung
Thể loại: Kiếm Hiệp
Trạng thái: Hoàn thành
Đại Đường Song Long Truyện

Đại Đường Song Long Truyện

Tác giả: Huỳnh Dị
Thể loại: Kiếm Hiệp
Trạng thái: Hoàn thành
Đại Ma Vương

Đại Ma Vương

Tác giả: Nghịch Thương Thiên
Thể loại: Huyền Huyễn, Kiếm Hiệp
Trạng thái: Hoàn thành
Quyền Thần

Quyền Thần

Tác giả: Sa Mạc
Thể loại: Dị Giới, Kiếm Hiệp, Lịch Sử
Trạng thái: Hoàn thành
Cẩm Y Vệ

Cẩm Y Vệ

Tác giả: Miêu Khiêu
Thể loại: Kiếm Hiệp, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Kiếm Động Cửu Thiên

Kiếm Động Cửu Thiên

Tác giả: Cô Đơn Địa Phi
Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp
Trạng thái: Hoàn thành
Kiếm Nghịch Thương Khung

Kiếm Nghịch Thương Khung

Tác giả: EK
Thể loại: Huyền Huyễn, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp
Trạng thái: Hoàn thành
Dị Thế Tà Quân

Dị Thế Tà Quân

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp
Trạng thái: Hoàn thành
Đế Tôn

Đế Tôn

Tác giả: Tiếu Đông Phong
Thể loại: Huyền Huyễn, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp
Trạng thái: Hoàn thành

Ủng hộ BlogTruyen69.com