Xuyên Không

Thể loại truyện Xuyên Không là tiểu thuyết trong đó các nhân vật chính vì một lý do nào đó mà đi đến một khoảng thời gian không gian khác sinh sống. truyen xuyen khong full, truyen xuyen khong hay nhat.

Thứ Nữ

Thứ Nữ

Tác giả: Bất Du Vịnh Tiểu Ngư
Thể loại: Ngôn tình, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Tiếu Vương Phi Khuynh Quốc

Tiếu Vương Phi Khuynh Quốc

Tác giả: Dạ Ngưng Huyên
Thể loại: Ngôn tình, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Thiếp Khuynh Thành

Thiếp Khuynh Thành

Tác giả: Thư Ca
Thể loại: Ngôn tình, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm

Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm

Tác giả: Lăng Nhược Dạ
Thể loại: Ngôn tình, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi

Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi

Tác giả: Mại Manh Miêu
Thể loại: Ngôn tình, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Vương Gia Đại Thúc Người Thật Xấu

Vương Gia Đại Thúc Người Thật Xấu

Tác giả: Ninh Khuynh
Thể loại: Ngôn tình, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi

Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng
Thể loại: Ngôn tình, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Gia Cát Linh Ẩn

Gia Cát Linh Ẩn

Tác giả: Cửu Dã Thần Tây
Thể loại: Lịch Sử, Ngôn tình, Trọng Sinh, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Ba Bé Bi Là Nam Chính Phản Diện

Ba Bé Bi Là Nam Chính Phản Diện

Tác giả: Vũ Lạc Ái
Thể loại: Happy Ending, Hiện Đại, Khoa Huyễn, Ngôn tình, Trinh Thám, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi

Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi

Tác giả: Mê Loạn Giang Sơn
Thể loại: Ngôn tình, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Tiểu Yêu Tinh Hoạ Thuỷ: Xem Trẫm Thu Phục Nàng

Tiểu Yêu Tinh Hoạ Thuỷ: Xem Trẫm Thu Phục Nàng

Tác giả: Chiêu Hạ
Thể loại: Ngôn tình, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn

Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn

Tác giả: Vị Ương Trương Dạ
Thể loại: Ngôn tình, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Dưỡng Nữ Thành Phi

Dưỡng Nữ Thành Phi

Tác giả: Phong Ngôn Nhiễm
Thể loại: Ngôn tình, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Phượng Tù Hoàng

Phượng Tù Hoàng

Tác giả: Thiên Y Hữu Phong
Thể loại: Ngôn tình, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Tác giả: Sở Thanh
Thể loại: Ngôn tình, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Tài Năng Tuyệt Sắc

Tài Năng Tuyệt Sắc

Tác giả: Vô Tình Bảo Bảo
Thể loại: Ngôn tình, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Dịch Lộ Lê Hoa

Dịch Lộ Lê Hoa

Tác giả: Khạp Thụy Hồ Ly
Thể loại: Kiếm Hiệp, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Thể loại: Ngôn tình, Sắc Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Triệu Hoán Thần Binh

Triệu Hoán Thần Binh

Tác giả: Hạ Nhật Dịch Lãnh
Thể loại: Huyền Huyễn, Kiếm Hiệp, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Lưu Manh Hoàng Phi

Lưu Manh Hoàng Phi

Tác giả: Đông trùng
Thể loại: Đam Mỹ, Ngôn tình, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Nhĩ Nhã
Thể loại: Đam Mỹ, Ngôn tình, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Loading...
Thê Vi Thượng

Thê Vi Thượng

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc
Thể loại: Đam Mỹ, Ngôn tình, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San
Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Happy Ending, Ngôn tình, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Chất Tử Điện Hạ

Chất Tử Điện Hạ

Tác giả: Đái văn hi
Thể loại: Đam Mỹ, Ngôn tình, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Tiên Mãn Cung Đường

Tiên Mãn Cung Đường

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc
Thể loại: Đam Mỹ, Ngôn tình, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Thế Gia Danh Môn

Thế Gia Danh Môn

Tác giả: Thập Tam Xuân
Thể loại: Ngôn tình, Nữ Cường, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Cẩm Y Vệ

Cẩm Y Vệ

Tác giả: Miêu Khiêu
Thể loại: Kiếm Hiệp, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Cuộc Sống Ở Bắc Tống

Cuộc Sống Ở Bắc Tống

Tác giả: A Muội
Thể loại: Ngôn tình, Nữ Cường, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Thứ Nữ Song Sinh

Thứ Nữ Song Sinh

Tác giả: Nguyệt Quân Hề
Thể loại: Ngôn tình, Nữ Cường, Trọng Sinh, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Ái Thiếp Của Tà Thần

Ái Thiếp Của Tà Thần

Tác giả: Đường Quyên
Thể loại: Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Ác Nương Tử

Ác Nương Tử

Tác giả: Nguyên Nhu
Thể loại: Ngôn tình, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Tác giả: Nhược Tuyết Tam Thiên
Thể loại: Dị Giới, Nữ Cường, Xuyên Không
Trạng thái: Đang tiến hành
Độc Y Xấu Phi

Độc Y Xấu Phi

Tác giả: Chá Mễ Thố
Thể loại: Ngôn tình, Nữ Cường, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Nghịch Thiên Độc Sủng: Cuồng Phi Thật Yêu Nghiệt

Nghịch Thiên Độc Sủng: Cuồng Phi Thật Yêu Nghiệt

Tác giả: Sa Thần
Thể loại: Ngôn tình, Nữ Cường, Xuyên Không
Trạng thái: Đang tiến hành
Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt

Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt

Tác giả: Bồ Đề Khổ Tâm
Thể loại: Dị Giới, Ngôn tình, Nữ Cường, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Tà Y Ma phi của Nhiếp Chính Vương

Tà Y Ma phi của Nhiếp Chính Vương

Tác giả: Trạc Minh Nguyệt Vu Liên Y
Thể loại: Ngôn tình, Nữ Cường, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Quý Nữ Khó Cầu

Quý Nữ Khó Cầu

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
Thể loại: Ngôn tình, Nữ Cường, Trọng Sinh, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Mèo Hoang

Mèo Hoang

Tác giả: Đinh Mặc
Thể loại: Dị Giới, Khoa Huyễn, Ngôn tình, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Mục Đan Phong
Thể loại: Ngôn tình, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Võ Đạo Đan Tôn

Võ Đạo Đan Tôn

Tác giả: Ám Ma Sư
Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành
Vương Phi 13 Tuổi

Vương Phi 13 Tuổi

Tác giả: Nhất thế Phong Lưu
Thể loại: Ngôn tình, Xuyên Không
Trạng thái: Hoàn thành

Ủng hộ BlogTruyen69.com