Đêm nay bao giờ sáng

Loading...

Đêm nay bao giờ sáng

Tác giả: Cố Tây Tước
Thể loại: | Ngôn tình
Trạng thái: Hoàn thành

Anh ấy hai năm trước —-” ngoắc ngoắc Mạc Hoành, Nói với cháu rằng anh ấy muốn xa cháu vài năm, muốn chăm sóc cô con gái có bệnh tim của nhà bác. Lúc đó cháu đã nghĩ muốn chia tay thì chia tay, còn cái gì mà mấy năm...


Truyện Đêm Nay Bao Giờ Sáng - Cố Tây Tước: Hai năm sau khi chia tay, mùa hạ hai năm sau. Tương phùng, tình cờ gặp gỡ, dây dưa. Một tình yêu lạ lùng, đánh mất lại tìm được.“Anh ấy hai năm trước —-” ngoắc ngoắc Mạc Hoành, “Nói với cháu rằng anh ấy muốn xa cháu vài năm, muốn chăm sóc cô con gái có bệnh tim của nhà bác. Lúc đó cháu đã nghĩ muốn chia tay thì chia tay, còn cái gì mà mấy năm...”truyện Đêm Nay Bao Giờ Sáng - Cố Tây Tước - BlogTruyen69.comMời các bạn cùng đọc truyện Đêm Nay Bao Giờ Sáng của tác giả Cố Tây Tước nhé.


Loading...

Ủng hộ Blogtruyen69.com

Ads loading...