Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc Thiên Tài Tiểu Vương Phi tập 1165

Loading...

Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ II

Dị Thế Tà Quân

Người Tình Bí Ẩn

Yuki To Sumi

Nhờ đó mà dù có chiến tranh nhưng quốc khố Đại Chu vẫn không bị tổn thất. Hoàng đế cũng đặc quyền cho Trầm gia, cho phép gia tộc hắn kinh thương và không kẻ nào được động tới dù với bất kì lý do gì.

Vì lý do đó mà Tả gia mới để Trầm gia yên, tạo nên cục diện nam bắc hai phương như hiện nay.

Hiện giờ ở phương bắc, hoàng đế lại ủng hộ Tô Mạt vì những cửa hàng cùng sản phẩm của nàng không nhiều, cũng không có nhiều thứ cạnh tranh với Tống gia nên họ cũng chưa có phản ứng gì thái quá.

Mặt hàng kinh doanh của tống gia là tơ lụa vải vóc, lá trà, lương thực, vận chuyển đường thủy… cùng một số mặt hàng thiết yếu khác.

Đương nhiên, trên danh nghĩa, Tống tướng cùng tả tướng không ai tham gia vào những công việc kinh doanh này, chỉ có những người trong họ của ông ta đứng ra diều hành, nhưng nếu không có ông ta chống lưng làm sao họ dám.

Những điểm này Hoàng Phủ Giác đều hiểu nên lúc phụ hoàng cùng tả tướng âm thầm đấu đá lẫn nhau hắn đã nhân cơ hội lửa cháy đổ thêm dầu, giành cơ hội tốt về mình.

Chế tạo cục là một chức quan béo bở.

Vấn đề thương nhân cho đến giờ vẫn do môn sinh của tống tả tướng để ý nhưng nếu hoàng đế chấp thuận kế hoạch xây dựng chế tạo cục của Hoàng Phủ Giác thì những quyền lực kia sẽ từ từ chuyển vào tay hắn.

Hoàng Phủ Giác nói tiếp:“Phụ hoàng, nhi hần kính xin phụ hoàng để Mạt nhi giúp đỡ nhi thần .”

Hoàng đế gật đầu, cười nói:“Chuẩn. Ngươi trước hãy nói rõ kế hoạch cụ thể cho lục bộ, tất cả cùng tìm cách giải quyết hợp lí.”

Hoàng Phủ Giác mừng rỡ, vội lập tức tạ ơn.

Hoàng đế lại nói:“Cho hai tên nô tài đó vào đây.”

Lưu Ngọc lập tức ra truyền Lưu Vân, Lưu Hỏa vào điện. Cả hai vào tới vội quỳ xuống thỉnh an.

Hoàng đế hừ lạnh:“Hai ngươi lúc nhỏ được tuyển từ trong quân đội, mới đây đã lớn vậy rồi!”

Bọn A Lí xuất thân từ thị vệ, lúc trước được hoàng đế lựa chọn phân cho các vị hoàng tử, một hoàng tử sẽ có bốn thiếp thân thị vệ.

Hai huynh đệ Lưu Vân Lưu Hỏa được tuyển từ trong nhóm đồng tử quân ra để hầu hạ hoàng tử, theo quy định là không được tập võ, cho dù tập võ cũng chỉ nhằm cường thân kiện thể thôi.

Hai người quỳ xuống, dập đầu:“Nô tài có tội, điện hạ mềm lòng, chúng thần thỉnh cầu có thể đi theo điện hạ tập võ, điện hạ đáp ứng. Không ngờ hai huynh đệ nô tài càng học càng nghiện, liền năn nỉ điện hạ dạy chúng thần nhiều hơn, điện hạ ngại từ chối nên liền đem tất cả tuyệt học dạy cho huynh đệ nô tài.”

Loading...

Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc Thiên Tài Tiểu Vương Phi tập 2087

Ủng hộ Blogtruyen69.com

Ads loading...