Vô Tận Kiếm Trang tập 129

Loading...

Hiệp Khách Hành

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Senpai, Kawaii Desu Ne

Tà Long Tái Sinh

Sáu tiểu quốc xung quanh La Lâm quốc, mặt đông Vô Sương quốc, mặt tây Dạ Ma quốc, mặt nam Đa Văn quốc, mặt bắc Huyền Vũ quốc, mặt đông nam là Thanh Điểu quốc, mặt tây bắc là Hàn Yên quốc, sáu tiểu quốc này vây quanh La Lâm quốc lại.

Ở phía trên sáu quốc gia này chính là Lam Nguyệt công quốc, Thương Mang đại lục. Những tiểu quốc như La Lâm quốc nhiều vô số kể, ở trên tiểu quốc chính là công quốc, trong một công quốc có ít nhất hơn mười tiểu quốc giống như La Lâm quốc vậy, thực lực của công quốc mạnh hơn rất nhiều, bản đồ cũng lớn hơn rất nhiều, ở trên đại lục cũng có thực lực nhất định.

Ở trong công quốc xuất hiện một chút cường giả Huyền Tôn, thậm chí những đại công quốc còn có khả năng xuất hiện cả cường giả Huyền vương.

Ở phía trên công quốc chính là Vương quốc. Ở phía Trên Lam Nguyệt công quốc chính là Tử Hoa vương quốc, bản đồ của vương quốc gắp mười đến hai mươi lần công quốc. Vương quốc có thiết kỵ vô tận, quân đội chiến xa, thậm chí còn có cả cường giả cấp Huyền Vương. Một số vương quốc lớn còn có số ít cường giả Huyền Tôn tọa trấn, thực lực của công quốc hoàn toàn không thể nào sánh nổi.

Ở phía trên vương quốc chính là đế quốc.

Ở cả Thương mang đại lục, đông tây nam bắc năm khối lục địa, vương quốc vô số nhưng đế quốc thì chỉ có ba quốc. Nói cách khác ngoại trừ đại lục phía đông, đại lục phía tây, đại lục ở giữa mỗi đại lục đều chỉ có một đế quốc. Còn ở phía nam, phía bắc thì không xuất hiện đế quốc. Mà các thế lực nhiều mặt cát cứ, ngoài năm khối đại lục trùng dương xa cách thì còn có những kỳ đảo bên ngoài, phân bố khắp bốn phía đại lục. Nổi danh nhất trong số này chính là ba mươi sáu hòn đảo, phân bố ở khắp bốn phía năm khối đại lục, thực lực thần bí khó lường, thậm chí tương xứng cả với vương quốc. Có nhiều chỗ ngay cả cường giả Huyền Tôn cũng không tiến vào được.

Ba đại đế quốc, bất kỳ đế quốc nào cũng có một lực lượng lớn, cường giả Huyền Tôn với hai vị thủ hộ Huyền Đế. Những người này được sự cung phụng của các đế quốc, chỉ cần các Huyền Đế ra mặt lúc đế quốc gặp nguy nan là được. Địa vị của họ so với quân vương thậm chí còn cao hơn một bậc, hoàng đế nhìn thấy họ cũng phải hành lễ.

Mà La Lâm quốc chính là một tiểu quốc ở phía đông đại lục, Thiên Long đại lục. Thiên Long đế quốc tổng cộng có tất cả mười lăm vương quốc, Tử Hoa Vương quốc chính là nằm trong số đó. Mà ở trong Tử Hoa vương quốc, có nhiều công quốc giống như Lam Nguyệt công quốc, ở trong Lam Nguyệt công quốc thì còn có mười ba tiểu hầu quốc.

Sáu tiểu quốc tổng cộng mười tám tông môn, trong đó mạnh nhất là Tử Cảnh cốc của Vô Sương cốc, Thực Hồn Tông của Dạ Ma quốc, Trường Kiếm môn của Dạ Ma quốc là những tông môn mạnh nhất, ba tông môn bất phàm nhất. Còn lại mười lăm tông môn kia thì sáu tông môn là tông môn cửu phẩm, chín tông môn hoàn toàn không nhập lưu, so với Ô Linh tông thì lớn hơn một chút.

Thương Mang đại lục rộng lớn khôn cùng, không biết có bao nhiêu tiểu quốc như vậy. Năm khối đại lục có vô số kỳ đảo bên ngoài, các thế gia ở đây và các tông môn cũng nhiều vô số kể, hoàn toàn không thể thống kê được, cho nên có người chuyên lập chế độ và cấp bậc dựa vào thực lực của họ. Tất cả các tông môn từ thấp đến cao chia làm chín phẩm gian, phẩm giai thấp nhất là cửu phẩm, có ba vị Huyền Sư đỉnh cấp, đệ tử qua ba trăm người, ít nhất cũng phải có một bộ bí kíp Lục giai đỉnh cấp, được ba cửu phẩm tông môn thừa nhận thì mới được gọi là Cửu Phẩm tông môn, tục gọi là Cửu Lưu môn phái.

Nếu như có được năm vị Huyền sư cường giả, đệ tử lớn hơn năm trăm người, có được lãnh địa, có được ít nhất một bộ Lục giai đỉnh cấp công pháp, được ba bát phẩm tông môn thừa nhận thì mới được gọi là tông môn bát phẩm,tức là Bát lưu môn phái.

Có được mười vị Huyền Sư đỉnh cấp, có một vị Huyền tôn cường giả, đệ tử vượt qua một nghìn người, có được lãnh địa của mình, có được một bộ công pháp thanh giai đê cấp, được ba tông môn thất phẩm thừa nhận thì mới được gọi là Tông môn thất phẩm, gọi là Thất lưu môn phái.

Về phần những tông môn kia chỉ có một hai vị đỉnh cấp Huyền sư, thậm chí có những tông môn Huyền sư cũng không có, bí kíp cao nhất cũng chỉ là Lục giai đê cấp, Lục giai trung cấp chỉ có mười, một trăm đệ tử cho nên không có tư cách xếp vào tông môn cửu phẩm. Ô Linh tông chính là một trong những tông môn như vậy, chín tiểu tông môn từ các tiểu quốc khác cũng thế.

Cho nên ít nhất phải có được một vị cường giả Huyền tông, một bộ thanh giai đê cấp bí kíp thì mới được tấn cấp lên tông môn thất phẩm. Không có đủ hai điều kiện này thì cho dù thực lực của ngươi lớn thế nào thì cũng không thể tấn chức lên thất phẩm. Mà sau khi được lên thất phẩm thì chuyện tốt khó mà có thể tưởng tượng được.

Lúc đó có quyền lực càng lớn, càng có nhiều quyền hạn tuyển nhận đệ tử, thậm chí có thực lực đối đầu được với Công quốc.

Ở trong tông môn cửu phẩm, quy định nhận đệ tử, quyền hạn đệ tử đều giống như các thế gia. Ở trong tông môn ngoài đệ tử ra còn có các thế gia phụ thuộc, tạp dịch, cũng giống như đệ tử nội tông Diệp gia, một khi tiến nhập vào trong đó thì được ưu đãi rất nhiều. Mà đệ tử ngoại tông cũng có, bọn họ là lớp hậu bị, phục vụ cho các đệ tử nội tông, đãi ngộ hoàn toàn khác biệt.

Một tông môn cửu phẩm có đệ tử nội tông chỉ tới ba trăm người, nhưng ngoại tông đệ tử có thể tới vài nghìn người. Bọn họ cũng giống như các nô bộc, hạ nhân, tạp dịch, hoàn toàn không thể so sánh với nội tông.

Chỉ có đủ quyền hạn mới có thể nhận nhiều đệ tử nội tông bằng không sẽ bị các môn phái khác hợp lực áp chế lại, không ai dám phá bỏ quy tắc ngầm này. Tuy nhiên, không ít tông môn dùng đệ tử ngoại tông làm yểm hộ, âm thầm mở rộng nhân xấu, nhưng dù sao cũng là danh bất chính, ngôn bất thuận không được thừa nhận. Vì vậy, những người tài giỏi của tông môn sẽ điên cuồng tới chỗ này, bởi vì bọn họ nếu có thể chiếm được những thứ trong Huyền Tông mộ huyệt thì có thể trở thành Huyền tông, tông môn bọn họ cũng nhờ vậy mà tấn thăng thành thất phẩm, mà một khi được tấn phong thành thất phẩm thì bọn họ có thể danh chính ngôn thuận mở rộng thế lực của mình ra hơn nữa. Hơn nữa, chỉ có tông môn thất phẩm mới có thể tiến vào Công quốc, đây là một ranh giới lớn, đạt tới ngũ phẩm tông môn thì có thể tiến vào vương quốc, đạt tới nhị phẩm tông môn thì mới có thể tiến vào đế quốc.

Những tiểu quốc không có Huyền tông, cao nhất thì cũng chỉ có Huyền Sư đỉnh cấp cho nên thanh giai kiếm quyết cùng với Tích Huyết kim đan có sức lực hấp dẫn rất lớn đối với bọn họ. Một khi bọn họ có thể tìm được bảo vật Dược Tông Thủy Tà Thiên, có được Thanh giai kiêm quyết thì thực lực cá nhân nhất định sẽ tăng lên, địa vị của tông môn cũng tăng lên theo đó. Cho nên, mười tám tông môn ở sáu tiểu quốc, kể cả những tông môn bất nhập lưu cũng đều chạy tới đây hi vọng có thể uống được một phần của chén canh.

Mà Tử Cảnh cốc, Thực Hồn Tông, Trường Kiếm môn, ba tông môn bát phẩm này chiếm cứ Thần Vụ cốc, bọn họ chỉ cần mở miệng ra thì không ai dám xông vào.

Cái Hỏa Vân thành nho nhỏ này, bình thường ngay cả một Huyền Sư cường giả cũng khó gặp. Tuy nhiên hiện tại khắp nơi đều có Huyền Sư, mười tám tông môn, vô số thế gia và những người độc hành đều tới đây, tạo thành tình trạng Huyền Sư nhiều như kiến, Huyền Sĩ thì vô số.

Thanh Bào quái khách giảng cho Diệp Bạch nghe, trong lòng Diệp Bạch cuối cùng cũng dần dần xác định được bố cục hiện tại. Trước kia, Diệp Bạch không biết đến Tử Hoa vương quốc, tưởng rằng công quốc đã lớn lắm rồi, không ngờ so với vương quốc thì công quốc cũng không coi vào đâu.

Tuy nhiên, những điều này cách hắn quá xa xôi, hắn nhịn không được mà hỏi:

- Dược Tông Thủy Tà Thiên đã tìm được vậy tại sao tiền bối còn trở về mà không ở lại nơi đó? Làm vậy lỡ chẳng may bảo tàng bị người khác lấy mất thì chẳng phải là trở về tay không sao?

Thanh bào quái khách ung dung cười nói:

- Chuyện này đâu có dễ dàng, Huyệt mộ được giấu đằng sau một vách đá, trước đó có một cự thạch nặng nghìn cân, không có công phu thì làm sao mơ tưởng dời đi được. Điều này còn khiến cho những đại tông môn đau đầu, mà cho dù tảng đá phong mộ đó được dời đi thì trong mộ cũng còn vô số cấm chế và cơ quan. Hiện tại ba đại tông môn đang treo giải thưởng cho ai có thể phá vỡ cấm chế và cơ quan này, những chuyện này không phải ngày một ngày hai có thể làm được, huống chi bên ngoài còn có những tông môn khác thèm thuồng nữa. Trước đó, ba đại tông môn có thể chiêm được Thần Vụ cốc là bời vì thế lực của bọn họ mạnh mẽ, Dược Tông thủy tà Thiên huyệt vnẫ chưa được phát hiện ra, người khác vẫn chưa muốn đắc tội với họ. Nhưng hiện tại, Dược Tông Thủy Tà Thiên Huyệt đã tìm được, mười lăm tông môn khác cũng không dễ đụng vào, bọn họ nghìn dặm xa xôi tới đây là vì điều gì? Lúc đó chắc chắn sẽ bộc phát đại chiến,lập tức có trò hay để nhìn. Ba tông môn muốn độc chiếm Thần Vụ cốc tuyệt đối không thể làm được, đến lúc đó chúng ta đục nước béo cò đi vào trộm lấy.

Diệp Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói:

- Hóa ra là vậy, vãn bối hiểu rồi, tiền bối muốn bọn họ vào trước để phá giải cấm chế,sau khi cấm chế được giải quyết xong thì chúng ta vào đó đoạt công. Tuy nhiên ba đại tông môn cũng không phải đám ngu ngốc, bọn họ làm sao có thể để tiền bối muốn làm gì thì làm? Nếu như bọn họ vụng trộm giải trừ cấm chế, vụng trộm lấy đi bảo tàng thì chẳng phải những người như tiền bối đã chậm chân rồi sao?

Thanh bào quái khách cười nói:

- Đương nhiên là không thể được, những cấm chế kia chẳng qua chỉ là phòng hộ thứ nhất mà thôi, phòng hộ chính thức còn ở trong Huyệt mộ. Ngươi cũng đừng quên Dược Tông Thủy Tà Thiên năm đó vẫn có một Tử Lân Huyết tiêu, mãnh thú tứ giai, thực lực tương đương với Huyền Tông đó. Muốn tìm được bảo vật Thủy Tà Thiên thì đâu tiên phải vượt qua được cửa ài này. Đến lúc đó chắc chắn sẽ diễn ra cuộc chiến kinh thiên động địa, ba đại tông môn đến lúc đó cũng đại chiến, khi đó chúng ta tới cũng không muộn.

Diệp Bạch lúc này cuối cùng cũng giật mình hiểu rõ tại sao Dược Tông Thủy Tà thiên xuất hiện mà Thanh bào quái khách còn có thể bình tĩnh như thế. Hóa ra ba đại tông môn kia không thể đơn giản mà đánh chết được Tử Lân, bọn họ nhất định phải dồn hết sức lực.

Loading...

Vô Tận Kiếm Trang tập 890

Ủng hộ Blogtruyen69.com

Ads loading...