Vô Tận Kiếm Trang tập 507

Loading...

Sai Phi Dụ Tình

Hòe Viên

Hồ Thoại Hồ Thuyết

Bạn Trai Quái Vật

Vô Tận Kiếm Trang

Tác giả: Y Quan Thắng Tuyết

Quyển 3

Chương 71: Thực lực chân chính của Tử Cảnh Cốc. (2)

Nhóm dịch: black

Nguồn: Vipvandan.vn

- Hóa ra là đao tông và Họa tông, Thứ tông tam đại cường giả tông môn đến đây, khiến cho Tử Cảnh cốc rạng rỡ huy hoàng không ít.

Sau khi nhìn thấy ba người, ánh mắt của Túc Hàn Sơn co rút lại mà trầm giọng nói.

Nghe thấy lời nói của Túc Hàn Sơn mọi người đều sôi trào lên, tất cả nhìn nhau mà nghị luận.

Đao Tông, Thứ Tông, Họa Tông.

Đạt đến tông cấp mỗi người đều được phong cho một tước vị, có người là Kiếm Tông, có người là Chiến Tông, có người là Vũ Tông.

Giống như Dược tông Thủy Tà Thiên, được phong là Dược, cái đó chính là thủ đoạn, tuyệt kỹ của họ.

Hiện tại đệ nhất nhân của Huyền bảng chính là Kiếm tâm, chính là một cường giả tuyệt thế, mà người thứ hai chính là Chiến Tông dương liên, thứ ba chính là Vũ Tông Tiêu Diệp.

Huyền bảng thứ chín chính là một trong ba người này, Đao Tông Vạn Hồng Sơn.

Huyền bảng thứ mười hai chính là Thứ Tông, Liễu Thanh Hồng.

Huyền bảng thứ mười bốn chính là Họa Tông Đan Thanh Tử.

Tam đại tông cấp cường giả này mỗi người đều rất lợi hại, tất cả đều xếp trên cốc chủ của Tử Cảnh Cốc.

Huống chi hiện tịa có cả ba người, một nửa bước huyền tông không thể chân chính chống lại được.

Trong lòng mọi người đều trầm xuống.

Nghe thấy lời nói của Túc Hàn Sơn, mọi người đều cười một tiếng. Thứ tông Liễu Thanh Hoàng chính là một nữ tử, nàng ta che mặt tuy nhiên nhìn vào ánh mắt cũng nhận ra nàng ta đang cười.

Nàng khẽ mở miệng, thanh âm vô cùng không dễ nghe mang theo một hỏa khí mà nói:

- Túc tông chủ, nghe nói tông chủ đã học xong Tam Thiên Kiếm Khí Quyết, lại có một thanh kiếm tứ giai trung cấp TỬ Cảnh Kiếm đánh bại huyền bảng thứ mười chín huyết tông Hấp Huyết Ma Tông, chuyện này đã chấn động cả Lam Nguyệt công quốc.

Trong huyền bảng lam Nguyệt công quốc có gần ba mươi vị cường giả, trong đó cường giả cấp huyền tông chiếm hai phần ba.

Hấp Huyết ma tôn, Huyết tông cũng nằm ở trong cảnh giới này, tuy xếp ở vị trí sau nhưng cũng là một cường giả cấp huyền tông.

Mà Ở huyền bảng cốc chủ Túc Hàn Sơn xếp thứ mười lăm, Tửu Công Bùi Vũ Thiên xếp thứ hai mươi bảy, sau một bậc chính là Thực Hồn Tông, Xích Phát lão tổ. Huyền bảng thứ hai mươi chín chính là Kiếm Si Công Tôn Kiếm.

Mặc dù chỉ cách nhau một thứ hạng nhưng nửa bước huyền tông cùng với tông cấp chân chính thực lực sai biệt rất nhiều. Cốc chủ Túc Hàn Sơn chiến thắng một vị cường giả huyền tông thực sự khó trách đã chấn động cả Lam Nguyệt công quốc.

Chỉ là chẳng qua Túc Hàn Sơn có Tử Cảnh Kiếm, tứ giai trung cấp huyền binh mà thôi, hơn nữa còn có thanh giai bí kíp Tam Thiên Kiếm Khí Quyết.

Có kiếm và quyết này, cốc chủ Túc Hàn Sơn có thể đánh bại một vị cường giả huyền tông cũng không có gì bất ngờ.

Tuy nhiên việc này truyền ra ngoài đã mang tới xôn xao.

Tứ giai binh khí của Tử Cảnh Cốc cùng với Tam Thiên Kiếm Khí quyết truyền ra ngoài khiến cho tất cả đều muốn tranh giành.

Loading...

Vô Tận Kiếm Trang tập 890

Ủng hộ Blogtruyen69.com

Ads loading...