Vô Tận Kiếm Trang tập 677

Loading...

Sở Lưu Hương Hệ Liệt

Hôn nhân không tình yêu

Người Lùn - Dwarves

Tamayomi

Bất quá, lúc này cũng không biết được biết phẩm cấp Việt Vương chỉ, chỉ biết là, nó ít nhất là Thanh cấp Cao cấp, có thể lớn nhất là Thanh cấp Đỉnh cấp.

Thậm chí có thể là một môn Lam cấp cấp thấp chỉ pháp, chỉ bất quá, không có được nghiệm chứng, cũng thật không dám monh muốn như vậy.

Nhưng coi như thế, uy lực của môn chỉ pháp này, cũng như trước cực kỳ đáng sợ, phổ thông Thanh cấp công pháp, tại trước mặt nó, liền như tờ giấy một loại, không chịu nổi một kích.

Đương thời, thạch thất chủ nhân này, dùng một ngón tay này, diệt sát một Huyền Tông cường giả bố trí Thanh cấp Cao cấp phòng ngự Huyền kỹ, thậm chí Thanh cấp Đỉnh cấp phòng ngự Huyền kỹ, nếu như đánh bại căn bản cũng không uổng nhiều khí lực.

Nếu như không phải không có cơ hội tham gia cùng Lam cấp Huyền kỹ, không có được nghiệm chứng, nếu không, thạch thất chủ nhân này, nhất định sẽ biết môn chỉ pháp này chân chánh phẩm cấp, hiện tại chỉ có thể lưu lại một phán đoán mơ hồ.

Bất quá, dù vậy, cũng cũng đủ kinh người rồi, chỉ sợ đây là một môn Thanh cấp Cao cấp, hoặc Thanh cấp Đỉnh cấp chỉ pháp, giá trị vô khả lường được.

Coi như là Viêm Mị thu hoạch được năm quyển Thanh cấp Trung cấp bí tịch, toàn bộ cũng so ra kém một thức chỉ pháp trân quý này. Trước đó, Diệp Bạch, Viêm Mị hai người, cũng chưa từng có cơ hội, lại được học Thanh cấp Cao cấp công pháp, đây là lần đầu tiên.

Thanh cấp Cao cấp, tại Lam Nguyệt, Xích Mạc công quốc này mà nói, chính cường đại Thất phẩm tông môn, cũng thuộc về môn bí mật cực kỳ, chỉ có truyền nhân dòng chính có khả năng tu luyện.

Một loại Bát phẩm tông môn, căn bản không có khả năng có Thanh cấp Cao cấp công pháp, bất luận Lôi Tông, Ma Thần Cốc, Hỏa Phong triều, Tử Cảnh Cốc, đều không có khả năng.

Một loại Huyền Tông cường giả, đều không có cơ hội tiếp xúc cường đại công pháp Huyền kỹ như vậy.

Càng nói chơi, thức chỉ pháp này, có thể còn không chỉ là Thanh cấp Cao cấp, có khả năng Thanh cấp Đỉnh cấp, thậm chí có thể đạt tới Lam cấp, nếu như đây là một thức Lam cấp chỉ pháp, giá trị vô khả lường được .

Nếu ở Tử Hoa Vương quốc, cũng thuộc về chỉ pháp cực kỳ cao cấp, có thể khiến cho một trận oanh động, sôi trào, càng không nói Xích Mạc, Lam Nguyệt tiểu công quốc này.

Dạng tiểu công quốc này phải trở mình mấy lần, đều không quá đáng.

Hiện tại, thạch thất chủ nhân này, đem chỉ pháp lưu lại, chính hy vọng sau lại người có duyên, một ngày kia có thể tới đến nơi này, sau đó ghi nhớ chỉ pháp, học xong, ngày sau có cơ hội, có thể tập hợp đầy đủ bộ sáo chỉ pháp này, tái hiện thế gian.

Khi đó hắn ở cửu tuyền biết, cũng cảm kích vô cùng.

Bất quá, miêu tả về Việt Vương chỉ, nếu không phải đoạn này nói cũng làm hai người giật mình, ở trong thạch thất tâm này có miếng trôi nổi Lệnh bài làm hai người kinh hãi, sau đó hoảng sợ cùng vui mừng.

Mọi người đều biết, tại Thương Mang thế giới, tổng cộng có năm khối đại lục, trong đó, năm khối trên đại lục, cộng sinh ra Tam đại cổ Đế quốc.

Mà Tam đại cổ Đế quốc có hơn mười Tiểu Vương quốc, mấy trăm cái công quốc, cùng nhiều vô số tiểu chư hầu quốc.

La Lâm, Vô Sương, Thanh Long, Bạch Mã… đều là chư hầu quốc nhỏ nhất, những quốc gia này tông môn cường đại nhất, cũng bất quá Bát phẩm tông môn như Lôi Tông, Ma Thần Cốc, Tử Cảnh Cốc mà thôi.

Bát phẩm tông môn, ít có Huyền Tông, cho dù có, cũng chỉ có một hai vị mà thôi, quý báu như trân bảo. Bát phẩm tông môn xuất hiện một vị Huyền Tông, thực lực nhất thời tăng gấp bội, địa vị từ đó khác nhau rất lớn.

Chỉ nhìn Bái Kiếm Cốc, Tử Cảnh Cốc tự nhiên xuất hiện hai vị Huyền Tông, sau đó, Lam Nguyệt Nam cảnh thực lực bởi vậy bạo tăng, liền có thể thấy được như vậy.

Bất quá, La Lâm, Vô Sương, Thanh Long, Bạch Mã, dù sao chỉ là chư hầu quốc nhỏ nhất, tại trên thế giới, thực không có ý nghĩa gì.

Lam Nguyệt, Xích Mạc, Thanh Ti, Bạch Xà… đều là công quốc, so với tiểu chư hầu quốc mà nói, những công quốc này diện tích, mở rộng hơn mười lần nhân khẩu, thực lực, cũng hoàn toàn không thể đánh đồng.

Tại một cái công quốc thực lực thấp nhất cũng là Bát phẩm, tối cao, có thể đạt tới Thất phẩm, Thái Dương Thánh Điện, Lê Hoa cung, Ngân Huyết giáo, Ma Ưng Các, Cửu Trọng Thiên, Linh Hoa Môn, đều là đại biểu.

Những tông môn này, đều là Thất phẩm tông môn nổi bật, trong môn Huyền Tông cường giả mặc dù không nói vô số, nhưng tuyệt không phải ít, cơ bản cũng có hơn mười vị, số ít Thất phẩm tông môn cực kỳ cường đại, thậm chí có được bán Vương cảnh, thậm chí chân chính Vương cảnh cường giả.

Nhưng công quốc tuy lớn, chỉ là đối với một chỗ mà nói, nếu như đặt tại cả Thương Mang đại lục bản đồ, công quốc cũng bất quá không có ý nghĩa gì.

Thương Mang thế giới, có năm khối đại lục, Vương quốc mười cái, tạm thời bất luận Thiên Long đại lục, liền ước chừng có tám đại ngũ quốc, trong đó Tử Hoa Vương quốc thực lực bài danh đệ tam, được cho là một quái vật to lớn.

Vương quốc cảnh nội, cơ bản Lục phẩm tông môn xưng Tôn, Tử Hoa Vương quốc chính như thế, Tử Hoa tứ tông, phân biệt là Vô Nhai hải, Thất Tinh đàn, Trưởng Sinh Điện Thiện Kiến thành, mỗi một tông môn toàn bộ là Lục phẩm, đều cường đại vô cùng.

Vô Nhai hải, Thất Tinh đàn chủ nhân, nghe nói, đều là đã sớm tiến vào Huyền Vương cảnh giới cường giả, ít nhất cũng là Vương cảnh Hậu Kỳ, thậm chí bán Tôn cấp tồn tại.

Dạng này tồn tại, một lời liền có khả năng phá hủy một quốc, lật tay là vân sấp tay là vũ, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến Đại vương quốc quyết sách, đáng sợ vô cùng.

Nhưng Vương quốc tuy lớn, trên nó còn có ba Đại đế quốc tồn tại, mà ba Đại đế quốc này mọi người đều biết, Thiên Long, Ly Hỏa, Băng Sương, nhưng cái đó ra, kỳ thật còn cùng ba Đại đế quốc so sánh.

Đó chính là tại thế giới Huyền sĩ, lại tiếng tăm lừng lẫy ba mươi sáu Hải Ngoại kỳ đảo.

Ba mươi sáu Hải Ngoại kỳ đảo, tại Thương Mang đại lục có vô số hải ngoại đảo, cực kỳ đặc thù ba mươi sáu tòa, bọn họ có thể đặt song song ba mươi sáu Hải Ngoại kỳ đảo, hơn nữa nổi tiếng hậu thế, không phải bởi vì địa vị vị trí, mà là bởi vì, thế lực có chỗ đặc thù.

Mỗi một tòa Hải Ngoại kỳ đảo, cũng có một cường đại thế lực đến đáng sợ, tự thành một phương, ở trên đại lục nhân phát sinh cái gì giao tập, nhưng có số ít thế lực, trải rộng cả đại lục, Kỳ Thiên các, chính là trong đó.

Nếu như nói Kỳ Thiên các, Diệp Bạch có thể không biết rõ, nhưng nếu như nói Hải Đào Các, Diệp Bạch nhất định biết, bởi vì, Hải Đào Các cũng đồng dạng ba mươi sáu Hải Ngoại kỳ đảo, bởi vì, hắn đã từng cùng Phân các của Hải Đảo các tiếp xúc qua một lần.

Ba mươi sáu Hải Ngoại kỳ đảo, Hải Thần đảo, Hải Đào Các phân bộ đệ tử Trương Hằng đi du lịch.

Đó là ban đầu tại Diệp gia tứ tông đại hội, tại Đạm Thai Tử Nguyệt dưới đài, chính là hắn nói cho Diệp Bạch ban đầu Đạm Thai Tử Nguyệt dùng võ công cùng bối kiếm là cái gì, lúc đó Diệp Bạch lần đầu đối với Hải Đào Các siêu cấp thế lực lớn này có ấn tượng nhất định.

Hải Đào Các, Thương Mang đại lục thần bí tổ chức thanh danh lan xa, chuyên trách xuất bán ra cùng mua chuộc các loại ly kỳ cổ quái, tin tức tình báo quý hiếm, trong đó có người xuất ra bán tất cả tình báo cùng tin tức, đồng thời cũng mua nhập tất cả tình báo cùng tin tức giá trị, chỉ cần ngươi có tiền, cái dạng tình báo gì cũng có thể mua được.

Cho nên, Hải Đào Các tình báo, được xưng là vạn vật giá cả, bất cứ tin tức tình báo nào cũng có.

Có người nói, thiên hạ không có gì Hải Đào Các không biết rõ, cũng không có tin tức tình báo nào mà bọn họ không bán ra, mặc dù có điểm khoa trương, nhưng cũng không sai biệt lắm.

Thương Mang đại lục, nhiều vô số tiểu quốc. Có bao nhiêu tiểu quốc, liền có bao nhiêu Hải Đào Các phân bộ, mỗi tiểu quốc, cũng có một chỗ Hải Đào Phân các tồn tại.

Cho nên, một cái công quốc, thường thường có mười mấy trăm chỗ Hải Đào Phân các tồn tại, mà một cái Vương quốc liền càng là đáng sợ, các loại Hải Đào Các phân bộ, chỉ sợ liền có gần ngàn. Lại càng không muốn nói đến bên trong Đế quốc.

Dạng thế lực này vô cùng đáng sợ, không có khả năng tưởng tượng ra được.

Không ai biết Hải Đào Các Tổng bộ ở nơi nào, càng không ai biết Hải Đào Các chủ nhân là ai, sáng chế lúc nào, chỉ biết là, Hải Đào Các Tổng bộ, chính là trong truyền thuyết ba mươi sáu Hải Ngoại kỳ đảo, tọa lạc tại xa xôi Đông Hải hải ngoại Cô Đảo, nhưng chưa từng có người có thể thật sự tìm được.

Cho nên chạm đến Hải Đào Các hạch tâm cơ mật, đều khó hiểu biến mất, hơn nữa không có khả năng xuất hiện ở trên thế giới này.

Cho nên, Hải Đào Các thần bí như trước, cường đại như trước, truyền thừa mấy ngàn năm chưa bao giờ từng suy sụp.

Mà Kỳ Thiên các, chính cùng Hải Đào Các cường đại như nhau, Kỳ Thiên các, đều là ba mươi sáu Hải Ngoại kỳ đảo, thế lực đồng dạng khổng lồ vô cùng, cái thế lực đó vô cùng, thậm chí có khả năng sánh cùng với Đế quốc.

Cùng Hải Đào Các tồn tại đồng dạng rất xa xưa, tựa hồ từ thật lâu trước đây, Kỳ Thiên các liền tồn tại ở trên thế giới này rồi, thời gian rất xưa đến tất cả mọi người đã có thói quen nó tồn tại rồi.

Bất đồng với Hải Đào Các chính là Hải Đào Các phân bộ, trải rộng năm khối đại lục, nhưng là Kỳ Thiên các không có nhiều phân bộ, chỉ có một chỗ Ngoại các, cũng gọi là Kỳ Thiên ngoại các. Hải Đào Các buôn bán thế gian tất cả tin tức tình báo, mà Kỳ Thiên các thì xuất ra bán trên cái thế giới này, tất cả bảo vật quý hiếm, Bảo vật có giá trị.

Bất quá, Kỳ Thiên các thu mua vật phẩm, cũng không phải có tiền là đủ, còn phải có địa vị, cùng Uy vọng, mà Kỳ Thiên các chuyên trọng uy vọng, cũng không phải mỗi người cũng có thể có được.

Năm thiên các chuyên thuộc tính uy vọng, chỉ có thông qua con đường cực kỳ đặc thù, có được Kỳ Thiên các địa vị, sau đó, mới có thể thông qua một loạt nhiệm vụ, cống hiến, để tăng lên cấp độ, cái đó gian nan vô cùng, bất quá, Kỳ Thiên các uy vọng, mỗi lần tăng lên một cấp, thu hoạch được ích lợi thật lớn, cũng có thể làm cho người ta phải điên cuồng.

Loading...

Vô Tận Kiếm Trang tập 890

Ủng hộ Blogtruyen69.com

Ads loading...