Vô Tận Kiếm Trang tập 737

Loading...

Tà Y Ma phi của Nhiếp Chính Vương

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

Hoshii Kara Choudai!!

Saiko

Không đề cập tới Diệp Bạch, Hắc Ma Vương sau đó rời đi, tại lôi đài số 9, 10 quyết chiến thắng bại phân, lúc này còn lại vài toà lôi đài, cũng dần dần có kết quả rồi.

Sáu tòa lôi đài số 1, 2, 3, 6, 7, 8, từ lúc Diệp Bạch cùng Hắc Ma Vương chưa có quyết chiến, đã phân ra thắng bại rồi.

Lôi đài số một, Lôi Tông Cửu thiên Lôi Hành Không đối chiến Bái Kiếm Cốc Bái Kiếm Công Tử Yến Vũ Vô, thắng. Lôi đài Số hai, Ma Thần Cốc Ngọc Chưởng Phó Tinh Di, đối chiến Hồng Phấn Sơn Trang Đường Huyết Nhu, thắng.

Lôi đài Số 3, Tử Cảnh Cốc Công tử Yến Bạch Bào, đối chiến Kim Nhạn Cung Thiết Kiếm A Quỷ, thắng. Lôi đài Số 6, Thực Hồn Tông Cao Tinh Tinh, đối chiến Tử Cảnh Cốc Đạm Thai Tử Nguyệt, thắng.

Lôi đài Số bảy, Trường Kiếm Môn Liễu Nhân Cốt, đối chiến Phục Ma đường Thương Hồng kiếm Mộc Thương, thắng. Lôi đài Số 8, Nhược Thủy Tông Lan Nhược Thủy, đối chiến Lôi Tông Phục Ma Kim Thân Lôi Thiên Hình, bại, Lôi Thiên Hình thắng.

Sau đó, có 2 lôi đài hai bên thế lực ngang nhau, chiến đấu tại lôi đài số 4, Hỏa Phong Hồ Phục Hạo, đối chiến Tử Cảnh Cốc Túc Khô Tâm, cùng lôi đài số 5, Ly Hận Cung Cầm Tử Y, đối chiến Hỏa Phong Hồ Tả Biên Phong, trải qua thiên nan vạn nan, huyết chiến rất lâu, rốt cục cũng có kết quả.

Tại lôi đài Số 4.

Hỏa Phong Hồ Phục Hạo, Hoàng Bảng lần trước xếp thứ 4, Hỏa Phong Hồ đệ nhất thiên tài, Đỉnh cấp Huyền sư cảnh giới, hơn nữa hắn còn có trong tay một thanh tam cấp đỉnh cấp Vương Xà Xích Luyện kiếm, không hề nghi ngờ có thể nói như hổ thêm cánh, cường đại vô cùng.

Nhưng, Tử Cảnh Cốc Thiếu cốc chủ Túc Khô Tâm cũng không phải là người dễ dàng thất bại, hắn mặc dù thực lực thấp hơn, tuy nhiên thiên tư xuất chúng, ngộ tính vô cùng, cho nên tu luyện cũng tiến triển cực nhanh.

Hơn nữa hắn có người cha Túc Hàn Sơn, trung vị Huyền Tông, phía sau lại có Bát phẩm tông môn chống đỡ, các loại Linh dược, trân bảo, nhiều vô số kể, tu vi tự nhiên cũng không thấp.

Hôm nay, hắn được truyền Tử Cảnh Cốc đệ nhất tuyệt học, Thanh cấp Trung cấp Tam Thiên Kiếm Khí Quyết, mặc dù không hoàn toàn, nhưng được ngũ trọng, thực lực như vậy có thể thấp sao.

Hai người, đánh nhau có thể nói thảm thiết, Xà Vương Phục Hạo tài cao một bậc, chiếm được thượng phong, nhưng cũng chỉ có thể như thế mà thôi, Túc Khô Tâm Tam Thiên Kiếm Khí Quyết thập phần sắc bén, một kiếm phát huy ra, chính là xuất hiện ba đạo kiếm khí, bá đạo vô cùng.

Phải biết rằng, kiếm quyết này vốn là Thất phẩm tông môn trấn tông bí kíp, hôm nay rơi vào tay Tử Cảnh Cốc, có thể đơn giản sao.

Nhưng Phục Hạo cũng có một bộ Thanh cấp công pháp, bất quá chỉ là Thanh cấp cấp thấp mà thôi, hai người lui tới, cũng không biết rốt cuộc đối chiến bao nhiêu chiêu, Phục Hạo lúc này thở hồng hộc, có chút không thể tin được một màn trước mắt này, đối phương có thể cùng hắn đánh tới tình trạng như thế.

Túc Khô Tâm Huyền khí tiêu hao nhiều hơn, cuối cùng, Túc Khô Tâm không phải thua ở thực lực, mà là Huyền khí tiêu hao. Dù sao, hắn cũng chỉ là Cao cấp Huyền sư, mà Tam Thiên Kiếm Khí Quyết là một môn Thanh cấp Trung cấp kiếm quyết, đối với Huyền khí tiêu hao đáng sợ vô cùng.

Nếu chỉ một chiêu hai chiêu còn miễn cường chịu được, bảy chiêu tám chiêu cũng không có gì, nhưng mấy chục chiêu, trên trăm chiêu thì Huyền khí của hắn không đủ duy trì được. Cuối cùng, hắn phải thua Hoàng Bảng đệ tứ Xà Vương Phục Hạo, cũng là trận đấu bị thua đáng tiếc.

Tuy không phục, tuy nhiên dù sao cũng là thực lực không bằng người, cũng chỉ có thể đón nhận kết quả này mà thôi.

Cho nên lôi đài số 4, Xà Vương Phục Hạo chiến thắng, Tử Cảnh Cốc Thiếu cốc chủ Túc Khô Tâm thua.

Mà lôi đài số 5, cũng như lôi đài số 4, phân ra thắng bại.

Ly Hận Cung Cầm Tử Y, đối chiến Hỏa Phong Hồ Huyết Thủ Tả Biên Phong, hai người thực lực, đều rất là đáng sợ.

Ly Hận Cung Lam Nguyệt công quốc Tây cảnh, duy nhất một quốc, Bạch Hổ quốc siêu cấp Đại tông môn, từ trước đến giờ rất khiêm tốn, rất ít xuất thế.

Mà Ly Hận Cung đệ nhất thanh niên đệ tử, Cầm Tử Y, so với Thiên Tiên đài tỷ thí lần trước, càng thêm cường đại hơn. Tại Thiên Cổ Ma quốc địa ngục khiêu chiến, hắn đã huyết chiến hơn sáu ngàn đấu tràng, tổng cộng trong năm năm, hắn từ trong núi xương biển máu mà ra, càng đáng sợ vô cùng.

Hắn mặc dù không có Thanh cấp công pháp, tuy nhiên cũng đạt tới Đỉnh cấp Huyền sư, mà Huyết Thủ Tả Biên Phong xuất thân từ Bát phẩm Đại tông môn Hỏa Phong Hồ, không ngờ tu luyện được một môn Thanh cấp thần công, mặc dù thực lực không bằng Cầm Tử Y, nhưng khi chiến đấu vẫn có thể ngang tay.

Bất quá mặc dù chiến đấu giằng co, tuy nhiên, Cầm Tử Y đã có hơn sáu ngàn chiến đấu huyết tràng mà ra, về kinh nghiệm, thực lực hơn hẳn. Còn Tả Biên Phong bình thường đều tu luyện ở trong tông môn cũng không thể so sánh được, ngay từ đầu, nhìn như hoà nhưng thời gian trôi đi, chiến cuộc dần dần hướng về phía Cầm Tử Y.

Đến cuối cùng, lôi đài số 4, Xà Vương Phục Hạo cùng Tử Cảnh Cốc Thiếu cốc chủ Túc Khô Tâm phân ra thắng bại, Cầm Tử Y rốt cục nắm lấy một lần cơ hội, dùng một chiêu dụ địch, thành công đem Tả Biên Phong đánh bại, thăng cấp.

Đến lúc này, Hoàng Bảng trước 10, rốt cục cũng đã lộ ra, cùng Hoàng bảng lần trước biến hóa không lớn, lần trước mười người, lần này có bảy người đứng vào trong đó, trong đó có ba người là biến hóa rất nhỏ mà thôi.

Ba người này, một người căn bản không đến dự thi, bởi vì tuổi đã qua, chính là Hoàng Bảng đệ thập, Linh Lung Tiểu Trúc Bạch Hàn Thiền.

Còn lại hai người, Hoàng Bảng đệ bát Tiểu Hàn Sơn Vân Du, bại bởi Viên Thiên Các Hi Vô Hà, cũng không có mặt mũi nhìn người, Tổng quyết đấu còn chưa có bắt đầu, bọn họ đã thu hành lý rời khỏi Thiên Tiên đài tỷ thí, trở lại Lam Nguyệt Nam cảnh rồi.

Mà Viên Thiên Các Hi Vô Hà, tại tổng quyết đấu lần này, lại thất bại trong tay Tử Cảnh Cốc Diệp Bạch, cho nên, Diệp Bạch thành công tiến vào Hoàng Bảng top 10.

Mà tên còn lại, Hoàng Bảng đệ cửu Nhược Thủy Tông Lan Nhược Thủy, cùng Yến Bạch Bào, Vân Du, đều xuất thân từ Nam Nguyệt Nam, ở Thiên Tiên đài tỷ thí gặp phải ngựa ô, Lôi Tông Lôi Thiên Hình.

Thực lực Đỉnh cấp Huyền sư, đối chiến Trung cấp Huyền sư, kết quả Lan Nhược Thủy, không cần nói cũng biết, Lôi Thiên Hình thành công chiến thắng, thăng cấp Hoàng Bảng thập cường.

Mà Lan Nhược Thủy lại tiếc nuối thất bại, mất đi tư cách khiêu chiến Hoàng Bảng, đến lúc này Lam Nguyệt Nam cảnh, ba người Hoàng Bảng chỉ còn lại Tử Cảnh Cốc Yến Bạch Bào còn tiếp tục kiên trì, hai người cũng đã thất bại mà về.

Nhưng Thiên Tiên đài tỷ thí lần này, Lam Nguyệt Nam cảnh có thêm Diệp Bạch, lúc này đã hoàn toàn khác xưa rồi.

Mặc dù Lam Nguyệt Nam cảnh lần này Hoàng Bảng top mười chỉ còn hai người, so với lần trước thiếu đi một người, nhìn thì như sa sút. Tuy nhiên hai người này, toàn bộ đều xuất thân từ Tử Cảnh Cốc, hơn nữa thực lực càng thêm thâm sâu.

Thậm chí, trong đó có thể phân ra Hoàng bảng top 3 vậy.

. . .

Lúc này Hoàng Bảng trước mười, phân biệt là: Lôi Tông Cửu thiên Lôi Hành Không, Ma Thần Cốc Ngọc Chưởng Phó Tinh Di, Tử Cảnh Cốc Công tử Yến Bạch Bào, Hỏa Phong Hồ Xà Vương Phục Hạo.

Ly Hận Cung Cầm Tử Y, Thực Hồn Tông Cao Tinh Tinh, Trường Kiếm Môn Liễu Nhân Cốt, Ma Thần Cốc Hắc Ma Vương Yến Cực Sơn, Lôi Tông Phục Ma Kim Thân Lôi Thiên Hình, Tử Cảnh Cốc Diệp Bạch.

Mười người theo bài danh, không phân trước sau, còn muốn tiến hành Tổng quyết đấu chọn ra 5 người.

Nhưng trận thi đấu này, bởi vì mọi người hôm nay rất là mệt mỏi, cùng một nhóm cường địch đối chiến đã tiêu hao quá lớn. Cho nên ban tổ chức quyết định nghỉ ngơi một ngày, buổi sáng ngày mai, trận thi đấu sự mới chính thức bắt đầu.

Phải nói rằng Tiên thiên tỷ thí lần này rất bất ngờ, không nói Phục Hạo đối chiến Túc Khô Tâm, Cầm Tử Y đối chiến Tả Biên Phong quá cân bằng. Cũng không nói Hắc Ma Vương Yến Cực Sơn, tâm ngoan thủ độc, đối với Linh Lung Tiểu Trúc Bạch Hàn Nhã muốn đẩy nàng vào chỗ chết, như có thù không đợi trời chung vậy. Nhưng quan trọng nhất vẫn là Thiên Tiên đài tỷ thí xuất hiện một người đột phá đến cảnh giới Huyền Tông.

Tin tức này quả thực làm người sửng sốt, có cảm giác cái lổ tai đều điếc đặc, vẫn có quá nhiều người đến nay vẫn không thể tin được đây là thật sự. Tuy nhiên, tất cả đều là thông tin chuẩn xác rồi.

Cuối cùng, tên Huyền Tông cường giả tuổi mới hai mươi mốt, hai hai mà thôi, trước đây là nhân vật Vô Danh, ở Tử Cảnh Cốc từ một đệ tử cấp thấp sau một một trận dương danh, oanh động thiên hạ, chỉ sợ không tới mười ngày chấn động Lam Nguyệt, lan truyền khắp nơi.

Thậm chí, lan truyền sang cả xung quanh Lam Nguyệt, Đông Thanh Ti, Nam Lục Tú, Tây Âm Nguyệt, Bắc Xích Mạc, thậm chí Bắc bộ tiểu quốc Bạch Xà xa xôi … đều có thể biết.

Trận này phát ra từ Lam Nguyệt, chấn động Tử Hoa Vương quốc, danh tiếng có thể truyền tới các tiểu quốc, công quốc, vô luận cường giả đứng đầu hay tông môn cấp thấp, đều rung động.

Tại Lam Nguyệt có người trẻ tuổi mới hai mươi tuổi cảnh giới Huyền Tông, danh tiếng này như Long Ngâm Thâm Uyên, sau đó bay vọt cửu thiên, như hổ phục làm Thiên Địa chấn.

Tất cả mọi người bắt đầu chờ mong, trận chiến đấu tiếp theo.

Loading...

Vô Tận Kiếm Trang tập 890

Ủng hộ Blogtruyen69.com

Ads loading...