Bắc thang lên hỏi ông trời

Loading...

- Bắc thang lên hỏi ông trời.
- Girl xinh, vui tính, chung tình, còn không?
- Ông trời, ổng bảo rằng không
- Loài này tuyệt chủng từ lâu lắm rồi

- Vậy cho con hỏi ông trời
- Boy xinh, vui tính, chung tình còn không?
- Ông trời, ổng bảo sao không!!!
-Boy xinh, chung thủy ngàn năm vẫn còn...

Loading...

Ủng hộ Blogtruyen69.com

Ads loading...