Chắc chắn là thế rồi!

Loading...

Trong lớp học, cô giáo đang giảng bài.

- Cô giáo: Người khôn ngoan luôn luôn biết nghi ngờ, còn kẻ ngu dốt thì lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn.

- Vova: Thưa cô! Cô tin chắc chứ ?

- Cô giáo: Chắc chắn

Loading...

Ủng hộ Blogtruyen69.com

Ads loading...